بیمارستان بهاران زاهدان

بیمارستان بهاران زاهدان بیمارستان بهاران زاهدان از جمله بیمارستان‌های تخصصی اعصاب و روان مجهز در زاهدان است. این بیمارستان درسال ۱۳۵۹ تأسیس گردید گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از گروه های…

ادامه خواندنبیمارستان بهاران زاهدان