برچسب: کلینیک های دامپزشکی اردبیل

  • کلینیک های دامپزشکی

    کلینیک های دامپزشکی

    کلینیک های دامپزشکی چه موقع لازم است حیوان خانگی مان را به کلینیک دامپزشکی ببریم؟  همه حیوانات خانگی به خصوص سگ و گربه ها را باید حداقل سالی یک بار پیش دامپزشک برد تا ویزیت و چکاپ شوند. سگ و گربه هایی که واکسینه هستند،. کلینیک های دامپزشکی سالی ۱ بار نیاز دارند که واکسن […]

با تبلیغات در سایت ما و اینترنت بیشتر دیده شوید.