لیست پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

leila

15 February 2020

لیست پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز


لیست پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

سلام بر شما همراهان گرامی سایت سیتی بین. قصد داریم اطلاعات مفیدی در خصوص  لیست پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز را در اختیار شما قرار دهیم.

پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

درمانگاه یا کلینیک (به انگلیسیclinic) ساختمان یا بخشی در بیمارستان یا مرکز بهداشتی – درمانی که به درمان بیماران یا مراقبت پزشکی از بیماران سرپایی اختصاص دارد. معمولاً درمانگاه موسسه‌ای مستقل است که به درمان بیماران می‌پردازد ولی برخلاف بیمارستان بیماران را بستری نمی‌کند.https://shizyab.ir/wp-content/uploads/2020/03/1.gifاگر دوست دارید شما یا کسب و کارتان، مثل: لیست پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز در گوگل و اینترنت دیده شود.

اینجا کلیک کنید.گلپزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

طبقه زیرزمین
پزشک / بخش منشی اتاق شماره تلفن
دکتر ظریف نجفی

 

 خانم جوریزی ۱ و ۲ ۳۲۱۲۷۰۹۱
دکترخاقانی نژاد  خانم غریب ۳ ۳۲۱۲۷۰۹۰
دکتردرفشی  خانم حلیمه علیزاده  ۴ ۳۲۱۲۷۰۲۸
دکتر گیتی خانم تشکر فر  ۵ ۳۲۱۲۷۰۱۵ 
دکترخورشیدی   خانم عسکری  ۶ ۳۲۱۲۷۰۹۲
دکتر لوائی- خانم دکتر رضا زاده –دکتر زاهد زاهدانی خانم حلیمی ۷ ۳۲۱۲۷۰۳۷
دکتر نبوی زاده خانم ویسی ۹ ۳۲۱۲۷۰۳۹
دکتر نجمه محمدی –دکتر زهره ای خانم عسکری ۱۰ ۳۲۱۲۷۰۹۶
دکتر فیروز مندی

خانم عزمی ۱۱ ۳۲۱۲۷۰۳۲
دکتر عدل خانم ربیعه ۱۲ ۳۲۱۲۷۰۳۰
دکتر کوه پیما خانم لطف الهی  ۱۴-۱۳ ۳۲۱۲۷۰۱۷
مدیریت دندان پزشکی  خانم حق جو    ۳۲۱۲۷۰۲۱
پذیرش خانم خرمی ۱۵
و ۳۲۱۲۷۰۴۰
رادیولوژی

دکتر حق نگهدار

خانم کیانی

و خانم بهادری

۱۶ ۳۲۱۲۷۰۹۸
                                                                                                     
طبقه همکف
بخش شماره تلفن
سیستم گویا ۳۲۱۲۷۰۰۵-۳۲۱۲۷۰۰۰
مرکز تلفن ۳۲۱۲۷۰۰۹-۳۲۱۲۷۰۰۰
حسابداری ۳۲۱۲۷۰۱۰۳۲۱۲۷۰۱۱۳۲۱۲۷۰۱۲۳۲۱۲۷۰۱۳۳۲۱۲۷۰۱۴
نوبت دهی تلفنی  ۳۲۳۱۹۴۰۶-۳۲۳۱۹۴۰۷-۳۲۳۳۶۶۰۶-۳۲۳۳۶۶۱۵-۳۲۳۳۶۶۲۹
اطلاعات ۳۲۱۲۷۰۶۹-۳۲۱۲۷۰۶۸
دفتر حفاظت فیزیکی ۳۲۱۲۷۰۶۴
تاسیسات ۳۲۱۲۷۰۸۰
مشاوره پرستاری ۳۲۱۲۷۰۲۵

لیست پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

طبقه اول
پزشک / بخش واحد اتاق  منشی شماره تلفن منشی  
دکتر ابطحی ۲ ۴ خانم شیروانی ۳۲۱۲۷۱۲۲  ۷۱۲۲
دکتر نیکو ۲ ۴ خانم شیروانی ۳۲۱۲۷۱۲۲  ۷۱۲۲
اکو ۲ ۵ خانم شیروانی ۳۲۱۲۷۱۲۲  ۷۱۲۲
دکتر اصلانی ۲ ۶ خانم شیروانی ۳۲۱۲۷۱۲۲  ۷۱۲۲
دکتر رضا ییان ۲ ۶ خانم شیروانی ۳۲۱۲۷۱۲۲  ۷۱۲۲
دکتر فربود کلینیک درد   ۷      
دکتر امینی کلینیک درد   ۷      
دکتر اسدی کلینیک درد   ۷      
دکتر دهقانی کلینیک درد   ۷      
دکتر هوشنگی کلینیک درد   ۸      
دکتر کوشکی پزشک خانواده ۹      
دکتر قدمی پزشک خانواده ۱۰      
دکتر درخشان ۴ ۹ خانم کرمی ۳۲۱۲۷۱۴۴ ۷۱۴۴
دکتر صادقی ۴ ۹ خانم کرمی ۳۲۱۲۷۱۴۴ ۷۱۴۴
دکتر ایزد پناه ۴ ۱۰ خانم کرمی ۳۲۱۲۷۱۴۴  ۷۱۴۴

اسامی پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

دکتر بذر افشان ۵ ۱۲ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵
دکتر پویان دهقانی ۵ ۱۲ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵
دکتر راسخی ۵ ۱۲ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵
دکتر عطار ۵ ۱۲ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵
دکتر عبدی ۵ ۱۳ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵
دکتر کمالی ۵ ۱۳ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵ ۷۱۵۵
دکتر ساعیان ۵ ۱۳ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵
دکتر مجاب ۵ ۱۳ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵
دکتر جرئت ۵ ۱۳ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵ ۷۱۵۵
دکتر حسن زاده ۵ ۱۴ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵ ۷۱۵۵
دکتر امینی ۵ ۱۳ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵  ۷۱۵۵

چشم پزشکی درمانگاه امام رضا شیراز

دکتر کسائی ۵ ۱۴ خانم فرهادی ۳۲۱۲۷۱۵۵ ۷۱۵۵
نوارقلب و فشار خون     ۳۲۱۲۷۱۰۸  ۷۱۰۸
تست ورزش و cpcr   خانم فاطمی ۳۲۱۲۷۱۱۸ ۷۱۱۸
کلینیک وارفارین   خانم فاطمی ۳۲۱۲۷۱۱۸ ۷۱۱۸
 هولتر  

 

 خانم فاطمی  ۳۲۱۲۷۱۸  ۷۱۱۸
طبقه دوم          
پزشک / بخش واحد اتاق  منشی شماره تلفن منشی  
 دکترفروغ. صاکی   ۱  ۱  خانم کریمی   ۳۲۱۲۷۲۰۰  ۷۲۰۰
دکتر نعمتی ۱ ۲ خانم کریمی ۳۲۱۲۷۲۰۰ ۷۲۰۰
دکتر پاک طینت ۱ ۲ خانم کریمی ۳۲۱۲۷۲۰۰ ۷۲۰۰
دکتر بهزادی ۳ ۷ خانم ترابی ۳۲۱۲۷۲۳۳  ۷۲۳۳

برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

دکتر قهارترس ۳ ۸ خانم اکبری ۳۲۱۲۷۲۳۳ ۷۲۳۳
دکترسپاس خواه ۴ ۹ خانم اکبری ۳۲۱۲۷۲۴۴  ۷۲۴۴
دکتر هنجنی ۴ ۹ خانم اکبری ۳۲۱۲۷۲۴۴  ۷۲۴۴
دکتر دستغیب ۴ ۹ خانم اکبری ۳۲۱۲۷۲۴۴  ۷۲۴۴
دکتر نسرین صاکی ۴ ۱۰ خانم اکبری ۳۲۱۲۷۲۴۴  ۷۲۴۴
کلینیک لیزر ۵ ۱۳ خانم کواری ۳۲۱۲۷۲۵۵  ۳۲۱۲۷۲۵۵
دکتر بابایی     خانم وزیران   ۳۲۱۲۷۲۱۹  ۷۲۱۹
واکسیناسیون بهداشت خانواده ۱ ۱۳   ۳۲۱۲۷۲۰۲ ۷۲۰۲
واحد تکامل ۲ ۴۶   ۳۲۱۲۷۲۲۲ ۷۲۲۲
مشاوره رفتاری       ۳۲۱۲۷۲۲۱ ۷۲۲۱
تراکم استخوان       ۳۲۱۲۷۲۲۳ ۷۲۲۳
واحد اکو اتاق اکو ۳۲۱۲۷۲۱۹
 پزشک خانواده    ۳۲۱۲۷۲۲۲

لیست پزشکان بیمارستان امام رضا شیراز

طبقه سوم
پزشک / بخش واحد اتاق منشی شماره تلفن منشی  
دکتر معصومی ۱ ۲ خانم کرمی زاده ۳۲۱۲۷۳۰۰ ۷۳۰۰
دکتر اکرام زاده ۱ ۲ خانم کرمی زاده ۳۲۱۲۷۳۰۰ ۷۳۰۰
دکتر فقیه ۱ ۲ خانم کرمی زاده ۳۲۱۲۷۳۰۰ ۷۳۰۰
دکتر اکبر زاده ۱ ۲ خانم کرمی زاده ۳۲۱۲۷۳۰۰ ۷۳۰۰
دکتر بابا جعفری ۱ ۳ خانم کرمی زاده ۳۲۱۲۷۳۰۰ ۷۳۰۰
دکتر فرپور توانبخشی   خانم شاکری ۳۲۱۲۷۳۶۱  ۷۳۶۲
دکتر روشن ضمیر توانبخشی   خانم شاکری ۳۲۱۲۷۳۶۱  ۷۳۶۲
دکتر نصیری توانبخشی   خانم شاکری ۳۲۱۲۷۳۶۱  ۷۳۶۲
دکتر اشرف توانبخشی   خانم شاکری ۳۲۱۲۷۳۶۱  ۷۳۶۲
دکتر ادراکی ۲ ۶ خانم انصاری ۳۲۱۲۷۳۲۲  ۷۳۲۲
دکتر مهدی زادگان ۲ ۶ خانم انصاری ۳۲۱۲۷۳۲۲  ۷۳۲۲
دکتر محمدی ۲ ۶ خانم انصاری ۳۲۱۲۷۳۲۲  ۷۳۲۲
دکتر آموزگار ۲ ۶ خانم انصاری ۳۲۱۲۷۳۲۲ ۷۳۲۲
اکو نوار فلب اطفال ۲ ۶ خانم انصاری ۳۲۱۲۷۳۲۲  ۷۳۲۲
دکتر احمد لو ۳ ۷ خانم جعفر اده ۳۲۱۲۷۳۳۳  ۷۳۳۳
دکتر نصر الهی ۳ ۷ خانم جعفر اده ۳۲۱۲۷۳۳۳  ۷۳۳۳
دکتر کد خدایی ۳ ۸ خانم جعفر اده ۳۲۱۲۷۳۳۳  ۷۳۳۳

لیست حضور پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

دکتر مصلایی ۴ ۱۰ خانم نوروزی ۳۲۱۲۷۳۳۴ ۷۳۳۴
دکتر انصاری ۴ ۹ خانم کرمی ۳۲۱۲۷۳۴۴ ۷۳۴۴
دکتر امیدواری ۵ ۱۴ خانم کرمی ۳۲۱۲۷۳۵۵ ۷۳۵۵
دکتر محمدیان پناه ۵ ۱۲ خانم دهقانی ۳۲۱۲۷۳۵۴ ۷۳۵۴
دکتر حامدی ۵ ۱۳ خانم ثقفی ۳۲۱۲۷۳۵۵ ۷۳۵۵
دکتر خانجانی ۵ ۱۴ خانم ثقفی ۳۲۱۲۷۳۵۵ ۷۳۵۵
 

پزشکان بیمارستان امام رضا شیراز

طبقه چهارم
پزشک / بخش واحد اتاق منشی شماره تلفن منشی  
دکتر ناظری ۱ ۱ خانم کاظمی ۳۲۱۲۷۴۰۰  ۷۴۰۰
دکتر فداکار ۱ ۱ خانم کاظمی ۳۲۱۲۷۴۰۰ ۷۴۰۰
دکتر استوان ۱ ۱ خانم کاظمی ۳۲۱۲۷۴۰۰ ۷۴۰۰
دکتر پترام فر ۱ ۲ خانم کاظمی ۳۲۱۲۷۴۰۰  ۷۴۰۰
دکتر اسدی پویا ۱ ۳ خانم کاظمی ۳۲۱۲۷۴۰۰  ۷۴۰۰
دکتر رحیمی ۲ ۴ خانم زارعی ۳۲۱۲۷۴۲۲  ۷۴۲۲
دکتر پورصادق ۲ ۵ خانم زارعی ۳۲۱۲۷۴۲۲  ۷۴۲۲
دکتر شریفیان ۲ ۵ خانم زارعی ۳۲۱۲۷۴۲۲  ۷۴۲۲
دکتر ایزدی ۲ ۶ خانم زارعی ۳۲۱۲۷۴۲۲  ۷۴۲۲
CPCR و تزریقات ۳ ۸   ۳۲۱۲۷۴۳۳   ۷۴۳۳
تزریقات و فشار خون ۳ ۷   ۳۲۱۲۷۴۳۳  ۷۴۳۳
دکتر مولا ۴ ۹ خانم خرم زاده ۳۲۱۲۷۴۴۴  ۷۴۴۴
دکتر احمدزاده ۴ ۹ خانم خرم زاده ۳۲۱۲۷۴۴۴  ۷۴۴۴
       
دکتر غنی زاده ۴ ۱۰ خانم خرم زاده ۳۲۱۲۷۴۴۴  ۷۴۴۴
دکتر احمد زاده ۴ ۱۰ خانم خرم زاده ۳۲۱۲۷۴۴۴ ۷۴۴۴
دکتر دستغیب ۵ ۱۳ خانم بهرامی ۳۲۱۲۷۴۵۵  ۷۴۵۵
دکتر رستگار ۵ ۱۴ خانم بهرامی ۳۲۱۲۷۴۵۵  ۷۴۵۵
دکتر مانی ۵ ۱۴ خانم بهرامی ۳۲۱۲۷۴۵۵  ۷۴۵۵
 

پزشکان کلینیک امام رضا شیراز

طبقه پنجم
پزشک / بخش واحد اتاق منشی شماره تلفن منشی  
دکتر زارعی فر ۱ ۱ خانم معماری ۳۲۱۲۷۵۰۰  ۷۵۰۰
دکتر بردبار ۱ ۱ خانم معماری ۳۲۱۲۷۵۰۰  ۷۵۰۰
دکتر شهریاری ۱ ۲ خانم معماری ۳۲۱۲۷۵۰۰  ۷۵۰۰
دکتر ذکاوت ۱ ۲ خانم معماری ۳۲۱۲۷۵۰۰  ۷۵۰۰
دکتر فروغی ۲ ۴ خانم روان ۳۲۱۲۷۵۲۲  ۷۵۲۲
دکتر رضایی ۲ ۴ خانم روان ۳۲۱۲۷۵۲۲  ۷۵۲۲
دکتر امانتی ۲ ۵ خانم روان  ۳۲۱۲۷۵۲۲  ۷۵۲۲
دکتر عطااللهی ۲ ۶ خانم روان ۳۲۱۲۷۵۲۲  ۷۵۲۲
دکتر مصلحی ۲ ۶ خانم روان ۳۲۱۲۷۵۲۲  ۷۵۲۲
دکتر رضایی ۲ ۶ خانم کریمی ۳۲۱۲۷۵۲۲  ۷۵۲۲
       
دیالیز صفاقی  ۳ ۷   ۳۲۱۲۷۵۳۳  ۷۵۳۳
دکتر ایلخانی ۴ ۹ خانم نیک نام   ۳۲۱۲۷۵۴۴  ۷۵۴۴

برنامه پزشکان درمانگاه امام رضا شیراز

دکتر اسماعیل زاده ۴  ۱۰ خانم نیک نام ۳۲۱۲۷۵۴۴  ۷۵۴۴
دکتر کتیبه ۴ ۱۱ خانم نیک نام   ۳۲۱۲۷۵۴۴  ۷۵۴۴
دکتر ارجاعی ۵ ۱۲ خانم صالحی ۳۲۱۲۷۵۵۵  ۷۵۵۵
دکتر حمزوی ۵ ۱۲ خانم صالحی ۳۲۱۲۷۵۵۵ ۷۵۵۵
دکتر عبودی ۵ ۱۲ خانم صالحی ۳۲۱۲۷۵۵۵ ۷۵۵۵
دکتر نجیب ۵ ۱۲ خانم صالحی ۳۲۱۲۷۵۵۵ ۷۵۵۵
دکتر مهران کریمی ۵ ۱۳ خانم صالحی ۳۲۱۲۷۵۵۵  ۷۵۵۵
دکتر بهرامی ۵ ۱۴ خانم صالحی ۳۲۱۲۷۵۵۵  ۷۵۵۵
دکتر رضوی نژاد ۵ ۱۴ خانم صالحی   ۳۲۱۲۷۵۵۵  ۷۵۵۵
دکتر همتی ۵ ۱۴ خانم صالحی   ۳۲۱۲۷۵۵۵  ۷۵۵۵
دکتر امانتی ۵ ۱۴ خانم صالحی ۳۲۱۲۷۵۵۵ ۷۵۵۵
شیمی درمانی       ۳۲۱۲۷۵۱۸  ۷۵۱۸
تزریق نخاعی   ۳۲۱۲۷۵۱۹ ۷۵۱۹
 

مطالب بیشتر:

بیشتر بدان  پزشکان درمانگاه مطهری شیراز

0 نظر

آدرس و شماره تماس ، درمانگاه های شیراز
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در اینترنت بیشتر دیده شو
سمساری در شریعتی x بخوانید...