**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

 

قیمت قوطی ضخامت 2 تهران

قوطی ضخامت 2 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

 

قوطی ضخامت 2.2 اصفهان – نوع ورق فولاد اهواز