شعبه 1 تامین اجتماعی مشهد

ع ب

27 April 2020

شعبه 1 تامین اجتماعی مشهد


شعبه 1 تامین اجتماعی مشهد

امروز قصد داریم تا تامین اجتماعی شعبه 4 شیراز رو به شما عزیزان معرفی کنیم. در ادامه آدرس و شماره تماس رو به شما معرفی میکنیم. ممنون از همراهی شما با شیرازیاب.

نام شعبه

آدرس

کد پستی

تلفن

یک مشهد

مشهد- بلوار بعثت- بعثت 14

195-91735

-38422051

 

 

شعبه 1 تامین اجتماعی مشهد

شعبه 1 تامین اجتماعی مشهد

شعب تامین اجتماعی مشهد

پیش شماره استان کد (051) میباشد.
اداره کل استان
مشهد، بلوار خیام، نبش خیام 33
تلفن مستقیم ……………………………………….. 37627900
نمابر …………………………………………………… 37627905
معاون بیمه ای ………………………………………. 37627901
معاون اداری و مالی ……………………………….. 37612439
روابط عمومی ……………………………………….. 37627928
درآمد ………………………………………………….. 37632416
بیمه شدگان …………………………………………. 37647641
مستمریها ……………………………………………. 37646992
نامنویسی ……………………………………………. 37627924
حسابداری …………………………………………….. 37627907
اداری …………………………………………………… 37627906
فرابری داده ها …………………………………………. 37636009
اجراییات ……………………………………………… 37646990
بانک رفاه ………………………………………….. 5-37630121
مشاوره ……………………………………………….. 37627927
تلفنخانه  ………………………………………….. 20-37627910

شعبه یک مشهد
مشهد، احمدآباد، بلوار بعثت، بعث 14
تلفن مستقیم ……………………………………….. 38446190
نمابر …………………………………………………… 38429094
معاون بیمه ای ……………………………………. 38439084
معاون اداری و مالی …………………………….. 38438339
درآمد ………………………………………………… 38465440
بیمه شدگان …………………………………………. 38470079
مستمریها …………………………………………. 38458343
نامنویسی …………………………………………… 38462774
نمابر استحقاق درمان …………………………….. 38469660
حسابداری ……………………………………………. 38470078
اداری …………………………………………………. 38438582
فرابری داده ها ………………………………………… 38425666
اجراییات …………………………………………….. 38465441
بانک رفاه ………………………………………………38459260
کارگزاری 85 ……………………………………….. 38453950
مشهد، خ کوهسنگی 15، چهارراه اول سمت راست، پلاک 16
تلفنخانه  …………………………………………… 3-38422051

شعبه دو مشهد
مشهد، خیابان شهید هاشمی نژاد، مقابل پمپ بنزین
تلفن مستقیم …………………………………………. 32215651
نمابر ……………………………………………………. 32251589
معاون بیمه ای ……………………………………….. 32215652
معاون اداری و مالی ……………………………………. 32212119
درآمد …………………………………………………… 32280390
بیمه شدگان ……………………………………………. 32280391
مستمریها …………………………………………….. 32218303
نامنویسی ………………………………………………. 32229182
حسابداری ………………………………………………. 32255410
اداری ……………………………………………………. 32251588
فرابری داده ها …………………………………………… 32254118
اجراییات ………………………………………………… 32251416
بانک رفاه ………………………………………………… 32221900
شعبه اقماری ………………………………………. 38472297
کارگزاری 43 ……………………………………. 3-32244471
مشهد، خ شهید هاشمی نژاد، جنب هاشمی نژاد 19
تلفنخانه  ……………………………………………. 5-32259621

شعبه سه مشهد
مشهد، بلوار وکیل‌آباد، ابتدای بلوار صیادشیرازی 1
تلفن مستقیم ……………………………………… 38943033
نمابر ………………………………………………….. 38943036
معاون بیمه ای …………………………………….. 38943035
معاون اداری و مالی ……………………………… 38943034
درآمد …………………………………………………… 38943011
بیمه شدگان …………………………………………… 38943021
مستمریها …………………………………………….. 3843039
نامنویسی …………………………………………… 38943043
نمابر استحقاقی درمان ………………………….. 38943037
حسابداری …………………………………………….. 38943041
اداری ………………………………………………….. 38943027
بازرسی ………………………………………………… 38943026
اجراییات ……………………………………………… 38943025
بانک رفاه …………………………………………… 38943393
مشاوره ……………………………………………….. 38943023
کارگزاری 31 …………………………………………. 38927765
مشهد، بلوار دانش آموز نبش دانش آموز 2، پلاک 9
تلفنخانه ………………………………………….. 9 – 38943001

شعبه چهار مشهد
مشهد، خیابان بهار، بین فلکه برق و چهار راه لشگر
تلفن مستقیم …………………………………….. 38548408
نمابر …………………………………………………. 38548407
معاون بیمه ای …………………………………….. 38524048
معاون اداری و مالی ……………………………… 38538630
درآمد …………………………………………………. 38555280
بیمه شدگان ………………………………………….. 38555281
مستمریها …………………………………………… 38555283
نامنویسی ……………………………………………. 38555282
نمابر استحقاق درمان ……………………………. 38524047
حسابداری ……………………………………………. 38544720
اداری ………………………………………………….. 38555285
فرابری داده ها …………………………………………. 38544811
بازرسی ……………………………………………….. 38555284
اجراییات ……………………………………………. 38537868
باجه دریافت …………………………………………. 38556156
بانک رفاه …………………………………………….. 38531257
شعبه اقماری ……………………………………….. 33563501
کارگزاری …………………………… 38542671، 38551694
خ ملک الشعری بهار، بین 12 ـ 14 پلاک 583
تلفنخانه  …………………………………………. 7-38592063

بیشتر بدان  خرید تشک در گرگان

شعبه پنج مشهد
مشهد، اول بلوار مصلی، مصلی 3
تلفن مستقیم ………………………………………… 33651222
نمابر ………………………………………………….. 33651333
معاون بیمه ای ………………………………………. 33680181
معاون اداری و مالی ……………………………….. 33680180
درآمد …………………………………………………….. 33691161
بیمه شدگان …………………………………………. 33680640
مستمریها …………………………………………….. 33680620
نامنویسی ………………………………………………. 33691160
حسابداری …………………………………………… 33685708
اداری …………………………………………………. 33653555
فرابری داده ها ………………………………………… 33651334
بازرسی …………………………………………………. 33680610
اجراییات ……………………………………………….. 33662009
کارگزاری 140 ……………………………………… 33664778
مشهد، بلوار مصلی، مصلی 3، پلاک 50
تلفنخانه  ……………………………………………. 9-33652100

شعبه شش مشهد
مشهد، صد متری، بین میدان امام حسین(ع) و چهار راه میدان بار نوغان
تلفن مستقیم ………………………………………. 37340040
نمابر …………………………………………………… 37340041
معاون بیمه ای ……………………………………. 37318785
معاون اداری و مالی ………………………………… 37320015
درآمد ………………………………………………… 37337930
بیمه شدگان …………………………………………. 37342969
مستمریها ……………………………………………. 37313417
نمابر استحقاقی درمان ………………………….. 37334905
حسابداری ……………………………………………….. 37312219
اداری ……………………………………………………… 37312911
فرابری داده ها ……………………………………….. 37340043
بازرسی ………………………………………………… 37342970
اجراییات ……………………………………………… 37340042
باجه دریافت ………………………………………… 37342967
بانک رفاه ………………………………………….. 37338688
کارگزاری 141 ……………………………………… 2-37340601
مشهد، بلوار صدمتری حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان بار نوغان، مقابل پارک فجر
تلفنخانه ……………………………………………….. 37327000

شعبه نیشابور
نیشابور، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی باغ ملی
تلفن مستقیم ………………………………………. 43336220
نمابر ………………………………………………… 43334885
معاون بیمه ای ………………………………………. 43351214
معاون اداری و مالی ……………………………… 43353315
نمابر استحقاق درمان …………………………….. 43358014
فرابری داده ها ………………………………………… 43336225
بانک رفاه ……………………………………….. 6-43345504
شعبه اقماری ………………………………………… 43524214
تلفنخانه ………………………. 4-43336221، 43358050

شعبه سبزوار
سبزوار، خیابان ابوریحان بیرونی (افسر)
تلفن مستقیم ……………………………………….. 44232801
نمابر …………………………………………………… 44232805
معاون بیمه ای ……………………………………… 44232803
معاون اداری و مالی ……………………………….. 44232802
درآمد ………………………………………………… 44232747
بیمه شدگان ………………………………………….. 44223670
مستمریها …………………………………………….. 44223671
نامنویسی ……………………………………………. 44223324
نمابر استحقاق درمان ………………………………… 44222121
حسابداری …………………………………………… 44234834
اداری …………………………………………………… 44232790
فرابری داده ها …………………………………………. 44223672
اجراییات ……………………………………………… 44232749
بانک رفاه …………………………………………….. 44242630
شعبه اقماری ………………………………………. 45623835
کارگزاری 69 ………………………………………… 44240837
سبزوار، خ چهل متری شهید چمران، نبش چهارراه قند و شکر، پلاک 117
تلفنخانه  ………………………………………….. 9-44232781

شعبه تربت حیدریه
تربت حیدریه، میدان شهداء
تلفن مستقیم …………………………………………… 52225011
نمابر ……………………………………………………… 52235011
معاون بیمه ای ……………………………………… 52235366
معاون اداری و مالی ………………………………….. 52225061
درآمد …………………………………………………… 52240425
بیمه شدگان …………………………………………… 52241083
مستمریها ………………………………………………. 52241913
نامنویسی …………………………………………….. 52240393
نمابر استحقاق درمان ………………………………… 52221030
حسابداری ……………………………………………… 52240077
اداری ……………………………………………………. 52240417
فرابری داده ها …………………………………………. 52235027
بازرسی ………………………………………………… 52228757
اجراییات ………………………………………………. 52241363
بانک رفاه ……………………………………………… 52223088
شعبه اقماری …………………………………………. 56728001
تلفنخانه  ……………………………………………  12-52223010

بیشتر بدان  آموزش زبان انگلیسی اصفهان

شعبه کاشمر
کاشمر، خیابان جمهوری اسلامی، ابتدای بلوار بسیج
تلفن مستقیم ………………………………………… 55244010
نمابر ……………………………………………………. 55244020
روابط عمومی ………………………………………….. 55244011
نمابر استحقاق درمان ……………………………… 55244008
حسابداری ……………………………………………… 55240003
اداری …………………………………………………….. 55244011
فرابری داده ها ………………………………………….. 55244009
اجراییات ……………………………………………… 55227750
شعبه اقماری ……………………………………… 55824778
تلفنخانه …………………………………………..  4-55244000

شعبه سرخس
سرخس، بلوار ولی عصر(عج)
تلفن مستقیم ……………………………………… 34527035
نمابر ……………………………………………………. 34528521
درآمد ………………………………………………….. 34528521
نمابر استحقاق درمان ……………………………. 34524730
حسابداری ……………………………………………. 34528528
فرابری داده ها ………………………………………… 34524731
بانک رفاه …………………………………………. 21-34529520
تلفنخانه ………………………………………. 34-34527033
شعبه قوچان
قوچان، بلوارطالقانی، بلوارمصلی، جنب کتابخانه آستان قدس
تلفن مستقیم ………………………………………. 47223063
نمابر ……………………………………………………. 47228992
حسابداری …………………………………………….. 47228450
فرابری داده ها ………………………………………… 47242558
اجراییات …………………………………………….. 47223335
تلفنخانه ……………………………. 47240300-47224030

شعبه گناباد
گناباد، بلوار شهداء
تلفن مستقیم ………………………………………… 57252900
نمابر ……………………………………………………. 57260030
روابط عمومی، اداری، حسابداری، اجراییات …….. 57252900
درآمد، بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی …… 57252900
فرابری داده ها ………………………………………….. 57253190
شعبه اقماری ……………………………………. 3-56526362
تلفنخانه  ………………………………………….. 5-57256134

شعبه فریمان
فریمان، خیابان مدرس شرقی، تقاطع 22 بهمن
تلفن مستقیم ………………………………………… 34622721
نمابر ………………………………………………….. 34623762
حسابداری …………………………………………….. 34623322
اداری …………………………………………………… 34625294
فرابری داده ها …………………………………………. 34625295
اجراییات ………………………………………………. 34631722
تلفنخانه  ……………………………………………… 34631723
شعبه تربت جام
تربت جام، بلوار امام خمینی(ره)، نبش امام خمینی(ره) 6
تلفن مستقیم ………………………………………….. 52529611
نمابر ……………………………………………………… 52529612
نمابر استحقاق درمان ………………………………. 52524690
فرابری داده ها ………………………………………….. 52526716
بانک رفاه ……………………………………………….. 52526116
مشاوره ……………………………………………………………. 142
تلفنخانه …………………………………………….. 4-52525611

شعبه طرقبه
جاده طرقبه، بین معلم 5و7، مقابل شهرک بوستان
تلفن مستقیم ………………………………………… 34223711
نمابر …………………………………………………… 34223713
درآمد ………………………………………………….. 34225771
بیمه شدگان، مستمریها ………………………….. 34224033
نامنویسی …………………………………………….. 34231636
حسابداری ……………………………………………… 34224039
اداری …………………………………………………… 34225770
فرابری داده ها …………………………………………. 34223714
اجراییات ……………………………………………… 34231637
تلفنخانه ………………………………………….. 4-34231633

شعبه درگز
درگز، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی بانک ملی
تلفن مستقیم ………………………………………. 46223498
نمابر …………………………………………………….. 46222079
حسابداری ………………………………………………. 46241791
فرابری داده ها ………………………………………….. 46223509
تلفنخانه …………………………………………… 4-46222703

شعبه چناران
چناران، خیابان شهید بهشتی 2، مقابل اداره منابع طبیعی
تلفن مستقیم …………………………………………  46129105
نمابر ……………………………………………………… 46124200
روابط عمومی ………………………………………….. 46129104
درآمد ……………………………………………………. 46129080
نمابر استحقاق درمان ………………………………… 46124201
حسابداری …………………………………………………. 46122101
اداری ……………………………………………………… 46129104
فرابری داده ها ……………………………………………. 46122118
بازرسی، اجراییات، مشاوره …………………………… 46122100
بانک رفاه ………………………………………………. 46125066
شعبه اقماری ………………………………………… 38325131
تلفنخانه  ……………………………………………… 3-46129101

بیشتر بدان  موسسه زبان کیش شیراز

شعبه تایباد
تایباد، شهرک امام حسین(ع)، جنب اداره آموزش و پرورش
تلفن مستقیم ………………………………………. 54524945
نمابر …………………………………………………. 54533944
درآمد …………………………………………………. 54535320
بیمه شدگان ………………………………………….. 54535321
نمابر استحقاقی درمان …………………………… 54524946
حسابداری ……………………………………………. 54533818
فرابری داده ها ………………………………………….. 54520970
اجراییات ……………………………………………… 54535322
شعبه اقماری ………………………………………. 54823667
تلفنخانه ……………………………… 54521820-54521830

شعبه بردسکن
بردکسن، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ………………………………………… 55421242
نمابر …………………………………………………… 55422689
فرابری داده ها …………………………………………. 55421244
تلفنخانه  …………………………………………… 1-55424260

شعبه خواف
خواف، بلوار فردوسی شمالی، جنب آموزش و پرورش
تلفن مستقیم ………………………………………… 54224041
نمابر ……………………………………………………… 54226001
درآمد …………………………………………………… 54226042
نمابر استحقاق درمان ……………………………… 54226043
حسابداری ………………………………………………. 54225269
فرابری داده ها …………………………………………… 54226002
بانک رفاه …………………………………………….. 54226077
شعبه اقماری ……………………………………….. 54124463
تلفنخانه  …………………………….. 54227060، 54222949

شعبه کلات
کلات، خیابان امام خمینی، مقابل شرکت مخابرات
تلفن مستقیم ……………………………………… 34722587
نمابر ………………………………………………….. 34722638
درآمد، حسابداری، اداری ……………………………. 34722971
بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی ……………. 34722972
فرابری داده ها ………………………………………… 34722974
تلفنخانه  …………………………………………… 2-34722971

شعبه صنعتی توس
صنعتی توس، بلوار سجاد، نبش زنبق جنوبی
تلفن مستقیم ………………………………………. 37628700
نمابر …………………………………………………. 37658078
معاون بیمه ای ……………………………………… 37628702
معاون اداری و مالی ……………………………….. 37628701
درآمد ………………………………………………… 37683046
نامنویسی ……………………………………………. 37628705
نمابر استحقاق درمان ……………………………. 37628704
حسابداری ……………………………………………. 37684165
اداری …………………………………………………… 37671249
فرابری داده ها ………………………………………….. 37617031
اجراییات ………………………………………………. 37632922
بانک رفاه …………………………………………… 37646439
شعبه اقماری …………………………………………. 35412203
کارگزاری 76 ………………………………………… 36655399
بزرگراه آسیایی، مقابل پلیس راه امام هادی(ع)، خ شهید حشمتی، مقابل مخابرات خاتم الانبیاء
تلفنخانه  …………………………………………. 5-37683041

شعبه جوین
جوین، نقاب، خیابان معلم
تلفن مستقیم …………………………………………. 45221103
نمابر ………………………………………………………. 45221102
فرابری داده ها ……………………………………………. 45221104
بانک رفاه ………………………………………………… 45221221
تلفنخانه  ………………………………………………..  45222321

شعبه خلیل آباد
خلیل آباد، مقابل امام خمینی(ره) 12
تلفن مستقیم ……………………………………….. 57725123
نمابر ……………………………………………………. 57724100
درآمد ………………………………………………… 57728533
بیمه شدگان، مستمریها ………………………….. 57720285
نامنویسی ……………………………………………… 57725122
حسابداری …………………………………………….. 57720283
اداری …………………………………………………… 57720284
فرابری داده ها …………………………………………. 57720282
بازرسی ……………………………………………….. 57728532

شعبه زبرخان
نیشابور، زبرخان، شهرک امام رضا(ع)، خیابان خیام، مقابل مرکز بهداشت
تلفن مستقیم ………………………………………. 43268670
نمابر …………………………………………………… 43266896
روابط عمومی ……………………………………….. 43268670
درآمد، اجراییات، باجه دریافت ………………… 43268674
بیمه شدگان، مستمریها …………………………. 43268677
نامنویسی، نمابر استحقاق درمان …………….. 43268675
حسابداری …………………………………………….. 43268671
اداری …………………………………………………. 43268673
فرابری داده ها …………………………………………. 43268321
بازرسی ………………………………………………… 43268672
هسته گزینش منطقه نه
(خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی)
مشهد، بلوار خیام، نبش خیام 33، اداره کل، طبقه اول
تلفن مستقیم …………………… 37645338، 37006102
نمابر …………………………………………………. 37645335


0 نظر

دسته‌بندی نشده
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در اینترنت بیشتر دیده شو
رستوران در جمهوری x بخوانید...