به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد فرشاد در این خصوص اظهار داشت: شورای شهر چندین جلسه در این خصوص داشته است و مصوباتی در این راستا داشتیم که شهرداری آن‌ها را در حال اجرا دارد.

اوبا بیان اینکه شهرداری به‌عنوان بازوی اجرایی شورا موظف به انجام مصوبات شورای شهر است افزود: اینکه اکنون شهرداری در حال گندزدایی بازار، ضدعفونی کردن تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها، اماکن عمومی، سمپاشی بیمارستان‌ها است، از مصوبات شورای شهر بوده گفتنی است که شهرداری مجری مصوبات شورای شهر است و شورای شهر قانون‌گذاری است نه مجری.

رییس شورای شهر کرمان با تاکید برآنکه شهرداری کرمان پیشتاز در مقابله با کرونا ویروس است، تصریح کرد: روزانه شهرداری کرمان به گندزدایی اماکن عمومی و سطوحی که مردم بیشتر با آن‌ها سر و کار دارند، می‌پردازد.

او از علت برگزاری جلسات شورای با محوریت کرونا به‌صورت غیرعلنی سخن به میان آورد اظهار کرد: به علت شیوع بیماری کرونا، جلسات شورا شهر کرمان بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است

بیشتر بدان  مشاوره سرمایه شیراز