منو رستوران باكويه شيراز :

جوجه کباب مخصوص

تهیه شده از بهترین مواد اولیه
۴۲,۰۰۰ تومان

فیله کباب گوسفندی

۰ از ۵
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
۱۱۸,۰۰۰ تومان

کباب شیشلیک

تهیه شده از بهترین مواد اولیه
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کباب لاری گوشت گوسفندی

تهیه شده از بهترین مواد اولیه
۱۱۸,۰۰۰ تومان

کباب لاری مرغ

۰ از ۵
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
۴۲,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری مخصوص

تهیه شده از بهترین مواد اولیه
۷۹,۰۰۰ تومان

کباب ماهی شیر

۰ از ۵
تهیه شده از بهترین مواد اولیه
۷۶,۵۰۰ تومان

چیکن آرت کباب

جوجه کباب با سس خامه و ریحان
۵۹,۰۰۰ تومان

اسپیسی چیکن کباب

سینه مرغ با زیره ، روغن زیتون،جفری ، فلفل
۴۲,۰۰۰ تومان