تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان

تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان

تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان

با درود و سپاس فراوان از اینکه سایت ” شیراز یاب ” را بعنوان کمک رسان انتخاب کردید و جهت پیگیری” تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان” در خدمت شما هستیم با لیست مراکز و آدرس و شماره تماس آنها و موارد مورد نیاز دیگر را بعرض شما رساند. امید است بتوانیم گامی بزرگ در رفع نیازهای مردمی برداریم و سپاس که ما را با ارائه نظرات سازنده خود،  در جهت انجام بهتر وظائف خود حمایت میکنید.

بیمه تامین اجتماعی کرج
بیمه تامین اجتماعی کرج
بیمه تامین اجتماعی شعبه 2 شیراز
بیمه تامین اجتماعی شعبه 2 شیراز
شعب بیمه تامین اجتماعی مشهد
شعب بیمه تامین اجتماعی مشهد
تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان
تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان
شعب تامین اجتماعی مشهد
شعب تامین اجتماعی مشهد
تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان
تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهانhttps://citybin.ir/shiz/wp-content/uploads/2020/03/1.gifاگر دوست دارید شما یا کسب و کارتان، مثل: تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان در گوگل و اینترنت دیده شود.

اینجا کلیک کنید.گلتامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان

آدرس :

اصفهان، خیابان نظر غربی، نرسیده به خواجه پطروس

تلفن مستقیم : ۳۶۲۴۶۴۶۶
نمابر : ۳۶۲۵۳۰۱۳
معاون اداری و مالی : ۳۶۲۸۴۶۷۳
معاونت بیمه¬ ای : ۳۶۲۵۳۰۱۴
نامنویسی : ۳۶۲۸۵۷۶۱
درآمد : ۳۶۲۹۰۶۰۱
بیمه شدگان : ۳۶۲۸۸۲۱۴
مالی : ۳۶۲۸۵۷۶۲
مستمریها : ۳۶۲۸۵۷۶۰
فرابری داده ها : ۳۶۲۷۸۷۸۴
بازرسی : ۳۶۲۶۶۷۶۴
اداری : ۳۶۲۸۳۰۱۳، ۳۶۲۵۳۰۱۱
اجراییات : ۳۶۲۸۸۲۱۵
کارگزاری ۱۲۰ : ۳۷۷۶۹۵۵۰
اصفهان، سه راه سیمین، بلوار کشاورز، نرسیده به مسجد انبیاء
تلفنخانه : ۲-۳۶۲۷۸۳۹۱

برای دیدن نقشه اینجا را کلیک نمائید.

تامین اجتماعی شعبه 5 اصفهان


اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان اصفهان

( پیش شماره تلفن استان اصفهان۰۳۱ می باشد )

 • اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل کلیسا حضرت لوقا، کدپستی ۸۱۲۳۷۷۵۷۱۱
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۲۳۶۷۵۰۷
 • نمابر ……….. ۳۲۳۶۸۱۳۵
 • معاون اداری و مالی ……… ۳۲۳۶۷۹۹۴
 • معاون بیمه­ای ………. ۳۲۳۶۸۱۳۴
 • بازرسی ………….. ۳۲۳۳۳۳۲۷
 • اداری ……….. ۳۲۳۴۲۲۹۳
 • فرابری داده ها ………….. ۳۲۳۴۲۲۹۴
 • آموزش ………… ۳۲۳۳۵۳۴۵
 • برنامه و بودجه ………… ۳۲۳۶۰۳۲۰
 • مالی ……….. ۳۲۳۶۷۵۰۸
 • حقوقی ……… ۳۲۳۶۷۹۱۶
 • روابط عمومی ………… ۳۲۳۶۷۲۵۳
 • نظارت و ارزشیابی ………….. ۳۲۳۴۲۲۹۵
 • اقتصاد بیمه و برنامه­ریزی ………….. ۳۲۳۳۹۴۶۷
 • حراست ……… ۳۲۳۴۲۲۹۲
 • بازرسی ……… ۳۲۳۶۷۲۵۱
 • کارگزاری­­ها …….. ۳۲۳۷۰۷۵۸
 • درآمد ……… ۳۲۳۶۷۲۵۴
 • بیمه شدگان، مستمری ها ………. ۳۲۳۳۷۹۵۸
 • نامنویسی ………. ۳۲۳۳۲۸۲۸
 • اجراییات ………… ۳۲۳۶۷۲۵۰
 • آمار و اطلاعات ……….. ۳۲۳۵۲۹۰۲
 • خدمات عمومی و رفاه ………….. ۳۲۳۶۵۸۱۰
 • مشاوره ………… ۳۲۳۳۴۷۴۶
 • تلفنخانه …….. ۲-۳۲۳۵۴۲۶۰۹-۳۲۳۵۱۵۵۸، ۳۲۳۶۷۵۰۴، ۳۲۳۶۷۹۱۳

کارگزاری ۶۷ بیمه تامین اجتماعی…….. ۳۶۶۲۱۶۹۸ – ۳۶۶۳۱۵۲۹ – ۳۶۶۱۷۵۲۵

اصفهان خ سجاد اول خیابان ارباب جنب بانک کشاورزی

 

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در شهر  اصفهان

 • اصفهان، چهارباغ بالا، روبروی پمپ بنزین
 • تلفن مستقیم …………. ۳۶۶۷۱۶۶۱
 • نمابر ……….. ۳۶۶۷۲۰۸۶
 • معاون اداری و مالی………. ۳۶۶۷۱۳۷۸
 • معاونت بیمه ­ای ……… ۳۶۶۷۱۲۰۸
 • نامنویسی ……….. ۳۶۶۷۱۵۸۲
 • درآمد ………. ۳۶۶۷۱۶۳۶
 • بیمه شدگان ………….. ۳۶۶۷۱۶۳۴
 • مالی ……… ۳۶۶۷۴۴۶۳
 • مستمری ها ………. ۳۶۶۷۲۳۲۹
 • فرابری داده ها ………….. ۳۶۶۷۱۰۴۸
 • بازرسی ………….. ۳۶۶۷۳۴۴۲
 • اداری ………. ۳۶۶۷۱۴۹۴، ۳۶۶۷۱۶۳۵
 • اجراییات …………. ۳۶۶۷۲۲۴۰
 • تلفنخانه ………… ۳۶۶۷۳۰۱۲، ۳۶۶۷۱۰۴۳،۳۶۶۷۴۰۶۲، ۳۶۶۷۰۳۸۵

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

 • اصفهان، خیابان امام خمینی(ره)، جنب روغن نباتی ناز
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۳۱۰۷۵۷
 • نمابر ……….. ۳۳۳۱۵۲۳۵
 • معاون اداری و مالی………. ۳۳۳۱۵۲۳۴
 • معاونت بیمه ­ای ………….. ۳۳۳۱۵۲۳۶
 • نامنویسی ………. ۳۳۳۲۶۰۳۹
 • درآمد ……….. ۳۳۳۱۵۱۲۵
 • بیمه شدگان ………….. ۳۳۳۲۶۰۳۷
 • مالی ……….. ۳۳۳۱۸۳۹۶
 • مستمری ها ……… ۳۳۳۲۶۰۳۸
 • فرابری داده ها …………. ۳۳۳۱۰۷۵۶
 • بازرسی ……… ۳۳۳۱۵۱۲۷
 • اداری ………. ۳۳۳۱۸۳۹۵
 • اجراییات ………….. ۳۳۳۱۵۱۲۶
 • مشاوره …….. ۳۳۳۲۶۲۲۲
 • تلفنخانه …………. ۸- ۳۳۳۲۰۰۸۶

کارگزاری ۳۵ بیمه تامین اجتماعی ………. ۳۳۲۱۰۴۴۰ – ۳۳۲۱۰۴۳۸ – ۳۳۲۱۰۴۳۹

اصفهان خ امام خمینی ابتدای خیابان امام رضا

 

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

 • اصفهان، خیابان ولیعصر(عج)، جنب مخابرات
 • تلفن مستقیم …………. ۳۲۲۶۳۰۰۹
 • نمابر ………. ۳۲۲۵۵۷۸۳
 • معاون اداری و مالی ………. ۳۲۳۱۷۳۱۸
 • معاون بیمه­ای ……….. ۳۲۲۸۲۰۳۳
 • نامنویسی …………. ۳۲۲۸۲۰۳۱
 • درآمد ………. ۳۲۲۹۴۴۷۹
 • بیمه شدگان ……….. ۳۲۲۹۰۰۹۰
 • مالی ………… ۳۲۲۸۵۲۸۹
 • مستمری ها ……….. ۳۲۲۸۲۰۳۴
 • فرابری داده ها ………. ۳۲۲۹۵۰۱۱
 • بازرسی ……… ۳۲۲۸۴۶۱۳
 • اداری ………… ۳۲۲۸۴۵۲۲
 • اجراییات ………….. ۳۲۲۸۲۰۳۲
 • تلفنخانه ……… ۴-۳۲۲۸۲۰۰۳،۳۲۲۸۵۵۵۲، ۳۲۲۹۴۴۸۰، ۳۲۲۶۳۰۰۸

کارگزاری ۲۲ بیمه تامین اجتماعی …….. ۳۲۲۷۴۰۳۴ – ۳۲۲۷۴۵۸۴

اصفهان خ بزرگمهر خیابان شهید مفتح جنب بانک ملی

 

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

 • اصفهان، خیابان عباس آباد، مقابل پارکینگ بیمارستان
 • تلفن مستقیم …………. ۳۲۳۶۷۹۱۲
 • معاون اداری و مالی ………. ۳۲۳۶۷۹۱۸
 • معاونت بیمه­ای ……… ۳۲۳۶۰۵۱۶
 • نامنویسی، مستمری ها …….. ۳۲۳۳۰۷۱۵
 • درآمد ……….. ۳۲۳۵۱۷۷۱
 • مالی، بیمه شدگان …………. ۳۲۳۵۱۷۷۰
 • فرابری داده ها …………. ۳۲۳۳۵۰۸۹
 • بازرسی ……… ۳۲۳۵۳۰۳۱
 • اداری ……… ۳۲۳۳۶۵۸۷، ۳۲۳۵۱۷۷۰
 • اجراییات …………. ۳۲۳۵۱۷۷۲
 • تلفنخانه … ۲-۳۲۳۵۴۲۶۰، ۹-۳۲۳۵۱۵۵۸، ۳۲۳۶۷۹۱۳

کارگزاری ۵  بیمه تامین اجتماعی………… ۳۲۲۲۰۶۶۰ – ۳۲۲۱۷۱۴۳

اصفهان خیابان شمس آبادی کوچه (کوچه پارکینگ افتخار)۱۹ بازار آزادی

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه پنج  بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان

 • اصفهان، خیابان نظر غربی، نرسیده به خواجه پطروس
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۶۲۴۶۴۶۶
 • نمابر ………… ۳۶۲۵۳۰۱۳
 • معاون اداری و مالی …….. ۳۶۲۸۴۶۷۳
 • معاونت بیمه­ ای …….. ۳۶۲۵۳۰۱۴
 • نامنویسی ……….. ۳۶۲۸۵۷۶۱
 • درآمد …………. ۳۶۲۹۰۶۰۱
 • بیمه شدگان …….. ۳۶۲۸۸۲۱۴
 • مالی ……….. ۳۶۲۸۵۷۶۲
 • مستمری ها ………. ۳۶۲۸۵۷۶۰
 • فرابری داده ها ……….. ۳۶۲۷۸۷۸۴
 • بازرسی …….. ۳۶۲۶۶۷۶۴
 • اداری …………. ۳۶۲۸۳۰۱۳، ۳۶۲۵۳۰۱۱
 • اجراییات …………. ۳۶۲۸۸۲۱۵
 • تلفنخانه …….. ۲-۳۶۲۷۸۳۹۱

کارگزاری ۱۲۰بیمه تامین اجتماعی …………. ۳۷۷۷۱۱۹۵ – ۳۷۷۵۳۱۵۰ – ۳۷۷۷۹۰۳۷

اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز نرسیده به مسجد انبیاء

 

شعبه شش بیمه تامین اجتماعی در شهر اصفهان (زینبیه)

 • اصفهان، فلکه عاشق اصفهانی، به طرف فلکه جوان
 • تلفن مستقیم ……… ۳۵۶۴۰۴۴۴
 • درآمد، اجراییات ………….. ۳۵۶۴۰۴۴۷
 • بیمه شدگان، نامنویسی ………. ۳۵۶۴۰۴۴۵
 • مالی ………. ۳۵۶۴۰۴۴۶
 • مستمری ها ……… ۳۵۶۴۰۴۴۳
 • فرابری داده ها …………. ۳۵۶۴۰۴۴۲
 • بازرسی ………….. ۳۵۶۴۰۴۴۸
 • اداری ……….. ۳۵۶۰۳۳۴۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر کاشان

 • کاشان، خیابان ۲۲بهمن
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۵۴۵۶۶۶۲
 • نمابر ………. ۵۵۴۵۶۶۶۳
 • معاون اداری و مالی ………. ۵۵۴۶۹۲۹۴
 • معاونت بیمه­ای …….. ۵۵۴۶۹۲۹۵
 • نامنویسی ………… ۵۵۴۴۱۲۲۰
 • درآمد ……… ۵۵۴۶۸۵۹۵
 • بیمه شدگان ……… ۵۵۴۷۲۲۱۰
 • مالی ……….. ۵۵۴۴۷۰۶۰
 • مستمری ها ……….. ۵۵۴۶۹۶۹۱
 • فرابری داده ها ………… ۵۵۴۴۷۳۷۰
 • بازرسی ……… ۵۵۴۴۱۴۱۷
 • اداری …………. ۵۵۴۶۴۵۴۴، ۵۵۴۶۹۷۷۷
 • اجراییات ………….. ۵۵۴۶۰۲۲۰
 • مشاوره ………….. ۵۵۴۶۹۹۷۹
 • تلفنخانه ………… ۵۵۴۴۹۰۹۰، ۵۵۴۴۱۰۲۷، ۵۵۴۴۲۵۹۹

کارگزاری ۹۹ بیمه تامین اجتماعی ………. ۵۵۴۷۱۰۰۱ – ۵۵۴۶۲۵۵۹ – ۵۵۴۷۱۹۱۱

کاشان میدان ۱۵ خرداد جنب موسسه مالی کوثر ساختمان جوادالائمه

کارگزاری ۱۲۸ بیمه تامین اجتماعی …….. ۵۵۲۲۵۱۹۶ – ۵۵۲۲۵۱۹۶

کاشان میدان کمال الملک جنب بانک رفاه

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر نجف آباد

 • نجف آباد، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۲۶۴۸۲۲۲
 • نمابر …………. ۴۲۶۴۰۲۰۰
 • درآمد ………. ۴۲۶۴۷۶۰۰
 • مالی ………… ۴۲۶۴۹۱۴۴
 • فرابری داده ها …….. ۴۲۶۴۰۳۰۲
 • بازرسی، اجراییات ………. ۴۲۶۱۶۲۲۵
 • اداری ………….. ۴۲۶۱۴۲۱۰
 • مشاوره ………. ۴۲۶۱۶۲۲۶
 • شعبه اقماری گلدشت ………… ۴۲۲۳۴۳۳۷
 • تلفنخانه ……….. ۲-۴۲۶۴۱۰۲۱

کارگزاری ۱۰۸ بیمه تامین اجتماعی …………. ۴۲۶۱۵۸۰۰ – ۴۲۶۱۱۵۲۴ – ۴۲۶۴۷۰۵۰

نجف آباد چهارراه شیخ بهائی خ ۱۷شهریور شرقی

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر زرین شهر

 • زرین شهر، خیابان شهید باهنر، روبروی ترمینال
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۲۲۳۹۷۷۶
 • نمابر ………. ۵۲۲۳۵۳۷۳
 • معاون اداری و مالی ………. ۵۲۲۳۹۷۸۰
 • معاونت بیمه­ای ………….. ۵۲۲۳۹۷۷۹
 • نامنویسی ……… ۵۲۲۷۳۷۳۳
 • درآمد ………. ۵۲۲۷۳۷۳۱
 • بیمه شدگان ………….. ۵۲۲۷۳۷۳۰
 • مالی …………. ۵۲۲۳۹۹۶۲
 • مستمری ها ………. ۵۲۲۷۳۷۳۲
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۲۳۴۰۹۵
 • بازرسی ……….. ۵۲۲۷۰۰۰۹
 • اداری ……….. ۵۲۲۳۹۷۷۸، ۵۲۲۷۰۰۰۸
 • تلفنخانه ………….. ۵۲۲۳۹۷۸۱، ۵۲۲۳۸۸۳۴، ۵۲۲۳۵۱۱۲

کارگزاری ۱۶۹ بیمه تامین اجتماعی …………. ۵۲۲۳۳۶۶۶ – ۵۲۲۳۳۹۶۶

زرین شهر خیابان شهید بهشتی ۵۰ متر بعداز چهاراه نماز مقابل ایستگاه تاکسی

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر مبارکه

 • مبارک،میدان انقلاب، بلوار شریعتی، خیابان شهید باهنر
 • تلفن مستقیم ………….. ۵۲۴۱۰۳۲۰
 • نمابر …………. ۵۲۴۱۲۶۵۰
 • معاون اداری و مالی………. ۵۲۴۰۸۹۸۷
 • معاون بیمه ­ای ………… ۵۲۴۱۰۳۲۲
 • نامنویسی ………. ۵۲۴۰۸۳۸۲
 • درآمد ……….. ۵۲۴۱۳۰۰۵
 • بیمه شدگان ………….. ۵۲۴۰۸۳۸۳
 • مالی ……….. ۵۲۴۰۸۹۸۸
 • مستمری ها …………. ۵۲۴۱۳۰۱۲
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۴۱۲۶۵۳
 • بازرسی ……… ۵۲۴۰۳۰۰۴
 • اداری …………. ۵۲۴۰۸۹۹۰، ۵۲۴۱۳۰۰۴
 • تلفنخانه …….. ۶- ۵۲۴۱۳۰۰۴

کارگزاری ۱۰۶ بیمه تامین اجتماعی  ………….. ۵۲۴۲۳۵۶۰ – ۵۲۴۲۴۳۷۳

مبارکه بلوار نیکبخت خیابان ولایت پ ۴۷۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر شاهین شهر

 • شاهین شهر، خیابان مخابرات فرعی
 • تلفن مستقیم، نمابر ………. ۴۵۲۲۷۰۲۶
 • معاون اداری و مالی ……….. ۴۵۲۳۰۱۵۰
 • معاون بیمه­ای ……….. ۴۵۲۲۷۶۰۰
 • نامنویسی ………. ۴۵۲۲۹۸۷۸
 • درآمد …………. ۴۵۲۲۹۱۰۰
 • مالی ………… ۴۵۲۲۷۶۹۹
 • فرابری داده ها …….. ۴۵۲۲۷۶۱۰
 • اداری ……….. ۴۵۲۲۷۵۰۰، ۴۵۲۲۳۵۷۵
 • اجراییات ………….. ۴۵۲۲۴۰۶۱
 • تلفنخانه …………. ۴۵۲۲۷۶۷۲،۴۵۲۲۷۰۳۶،۴۵۲۲۹۸۷۶، ۴۵۲۲۷۷۰۰، ۴۵۲۲۸۹۰۰

کارگزاری ۱۱۹بیمه تامین اجتماعی ……… ۴۵۲۱۷۱۸۵ – ۴۵۲۱۷۰۹۸

شاهین شهر انتهای خیابان نظامی خیابان فرخی جنب بیمه کارآفرین

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر خوراسگان

 • خوراسگان، خیابان جی، ایستگاه کنگاز
 • تلفن مستقیم ………. ۳۵۲۴۶۸۷۴
 • نمابر ……….. ۳۵۲۴۲۰۷۸
 • معاون اداری و مالی……… ۳۵۲۴۶۸۷۵
 • معاون بیمه­ای ………. ۳۵۲۵۲۴۴۰
 • نامنویسی ………. ۳۵۲۸۸۲۸۰
 • درآمد ……….. ۳۵۲۱۷۴۰۰
 • مالی ………. ۳۵۲۴۶۸۷۵
 • مستمری ها ……….. ۳۵۲۱۷۹۹۴
 • فرابری داده ها …………. ۳۵۲۲۸۹۴۵
 • اداری ………… ۳۵۲۲۸۹۴۴، ۳۵۲۱۱۶۹۸
 • اجراییات …….. ۳۵۲۱۱۶۹۷
 • تلفنخانه ……….. ۳۵۲۱۱۲۵۲، ۳۵۲۲۸۹۴۲، ۱۹-۳۵۲۱۰۰۱۸

کارگزاری ۱۰۷ بیمه تامین اجتماعی …………. ۳۵۲۱۰۳۸۷ – ۳۵۲۴۵۴۹۹

اصفهان خیابان جی مقابل خیابان شهدای ابر

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر خمینی شهر

 • خمینی شهر، خیابان بوعلی
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۶۰۲۰۰۸
 • نمابر …………. ۳۳۶۰۲۰۰۹
 • معاون اداری و مالی……….. ۳۳۶۰۲۰۵۳
 • معاون بیمه ه­ای ………. ۳۳۶۰۲۰۵۴
 • نامنویسی، بیمه شدگان ………… ۳۳۶۰۲۰۷۹
 • درآمد ……….. ۳۳۶۰۲۰۹۵
 • مالی ………… ۳۳۶۰۲۰۲۸
 • مستمری ها ………… ۳۳۶۰۲۰۸۱
 • فرابری داده ها ………….. ۳۳۶۰۲۰۴۷
 • بازرسی ……….. ۳۳۶۰۲۱۱۷
 • اداری ………… ۳۳۶۰۲۰۶۳
 • اجراییات …………. ۳۳۶۰۲۰۵۸
 • تلفنخانه ……….. ۳۹و ۳۸و ۳۳۶۰۲۰۳۴

کارگزاری ۱۶۸ بیمه تامین اجتماعی …………. ۳۳۶۷۴۳۳۳ – ۵۲۲۳۳۹۶۶

خمینی شهر – میدان ۲۲ بهمن ابتدای خ امیر کبیر نبش کوچه ۱۳۸

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  فلاورجان

 • فلاورجان، خیابان فردوسی
 • تلفن مستقیم ………. ۳۷۴۲۹۹۷۷
 • نمابر ………. ۳۷۴۲۰۶۸۴
 • معاون اداری و مالی………. ۳۷۴۲۹۹۷۶
 • معاون بیمه­ای ……….. ۳۷۴۲۹۹۸۱
 • نامنویسی ………. ۳۷۴۲۹۹۷۸
 • درآمد ………… ۳۷۴۲۱۰۰۲
 • بیمه شدگان ………….. ۳۷۴۲۹۹۷۹
 • مالی ……….. ۳۷۴۲۹۹۸۲
 • مستمری ها ………… ۳۷۴۲۶۰۰۱
 • فرابری داده ها …………. ۳۷۴۲۰۶۸۶
 • بازرسی …….. ۳۷۴۲۹۹۸۰
 • اداری ………. ۳۷۴۲۹۹۸۳
 • اجراییات ………… ۳۷۴۲۰۶۸۵
 • تلفنخانه ………….. ۳-۳۷۴۲۰۶۸۱

کارگزاری ۱۷۳ بیمه تامین اجتماعی …………. ۳۷۴۳۳۷۷۷ – ۳۷۴۳۵۱۰۱

فلاورجان خیابان بسیج ابتدای خیابان آیت اله شریعت

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهرضا

 • شهرضا، میدان حر ریاحی
 • تلفن مستقیم ………….. ۵۳۲۳۹۰۰۱
 • نمابر ………… ۵۳۲۳۹۰۰۴
 • معاونت بیمه­ای …….. ۵۳۲۳۹۰۰۳
 • نامنویسی ………….. ۵۳۲۲۲۰۰۱
 • درآمد ……….. ۵۳۲۴۵۰۰۱
 • بیمه شدگان ………. ۵۳۲۲۲۰۱۳
 • مالی ………….. ۵۳۲۲۲۰۱۴
 • مستمری ها …………. ۵۳۲۲۲۰۱۸
 • فرابری داده ها …….. ۵۳۲۳۹۰۰۲
 • بازرسی، اجراییات …….. ۵۳۲۴۵۰۰۲
 • اداری ………… ۵۳۲۴۳۹۹۸، ۵۳۲۲۲۰۱۵
 • تلفنخانه ……….. ۴-۵۳۲۲۲۰۰۱

کارگزاری ۹۸ بیمه تامین اجتماعی ………….. ۵۳۲۳۹۳۹۹ – ۵۳۲۴۱۷۹۸

شهرضا میدان شهداء جنب مسجد صدیقه طاهره طبقه زرین بانک صادرات

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر گلپایگان

 • گلپایگان، خیابان سلمان فارسی، نبش خ آیت اله طالقانی
 • تلفن مستقیم ………. ۵۷۴۲۳۵۵۵
 • نمابر ………. ۵۷۴۲۵۵۵۵
 • نامنویسی ………. ۵۷۴۲۵۳۲۵
 • درآمد ………. ۵۷۴۵۳۱۱۵
 • بیمه شدگان، مستمری ها ………. ۵۷۴۲۵۳۲۵
 • مالی …………. ۵۷۴۲۱۷۹۰
 • فرابری داده ها ………….. ۵۷۴۲۶۲۱۸
 • بازرسی ………. ۵۷۴۲۱۷۹۰
 • اداری ……… ۵۷۴۲۶۳۸۳
 • اجراییات ………….. ۵۷۴۲۲۰۳۱
 • تلفنخانه ………….. ۲- ۵۷۴۵۲۰۴۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر نائین

 • نائین، خیابان جانبازان، انتهای خیابان حافظ
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۶۲۵۳۰۴۷
 • نمابر ……….. ۴۶۲۵۶۰۵۷
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ………. ۴۶۲۵۶۹۰۲
 • درآمد ……… ۴۶۲۵۳۰۴۶
 • مالی ……….. ۴۶۲۵۳۹۶۷
 • فرابری داده ها ……… ۴۶۲۵۶۹۰۱
 • بازرسی ………. ۴۶۲۶۰۲۹۹
 • اداری ………….. ۴۶۲۵۲۶۱۱
 • اجراییات ………….. ۴۶۲۵۶۹۰۲
 • تلفنخانه ……… ۴۶۲۵۲۶۱۱، ۴۶۲۵۶۹۰۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر فریدن

 • فریدن، خیابان گلستان شهدا
 • تلفن مستقیم ……… ۵۷۲۲۷۷۳۳
 • نمابر ………… ۵۷۲۲۲۲۵۳
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……… ۵۷۲۲۸۲۳۲
 • درآمد، بازرسی، اجراییات ………. ۵۷۲۲۳۷۹۷
 • مالی …………. ۵۷۲۲۸۲۳۱
 • فرابری داده ها …….. ۵۷۲۲۲۸۰۰
 • اداری ………… ۵۷۲۲۲۲۵۳، ۵۷۲۲۸۲۳۱
 • تلفنخانه ……….. ۵۷۲۲۴۴۵۵، ۵۷۲۲۳۲۵۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  میمه

 • میمه، خیابان گلزار شهداء
 • تلفن مستقیم ………. ۴۵۴۲۶۷۶۷
 • نمابر ……….. ۴۵۴۲۲۹۸۸
 • نامنویسی، فرابری داده ها ……….. ۴۵۴۲۵۹۹۹
 • درآمد …….. ۴۵۴۲۷۸۶۴
 • بیمه شدگان، مالی ………… ۴۵۴۲۳۳۰۰
 • اداری ………. ۴۵۴۲۶۸۴۰
 • اجراییات ……….. ۴۵۴۲۷۸۶۵
 • تلفنخانه ………… ۴۵۴۲۲۳۴۳، ۴۵۴۲۲۴۹۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  گزبرخوار

 • گزبرخوار، خیابان خواجه نصیر
 • تلفن مستقیم ………… ۴۵۷۲۲۲۴۶
 • نمابر ……….. ۴۵۷۲۴۰۳۹
 • مالی، اجراییات ……… ۴۵۷۲۷۹۸۹
 • فرابری داده ها ………… ۴۵۷۲۴۰۸۳
 • تلفنخانه ……….. ۴۵۷۲۲۰۳۳، ۴۵۷۲۲۰۸۳، ۴۵۷۲۲۷۵۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر فریدونشهر

 • فریدونشهر، خیابان گلستان، خیابان شریعتی
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۷۵۹۴۵۱۵
 • نمابر ……….. ۵۷۵۹۴۵۱۵
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …….. ۵۷۵۹۲۰۷۵
 • مالی، فرابری داده ها ……….. ۵۷۵۹۲۳۳۵
 • درآمد، بازرسی، اجراییات ………. ۵۷۵۹۲۰۷۵
 • اداری ……… ۵۷۵۹۴۵۱۵، ۵۷۵۹۲۳۳۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  انارک

 • انارک، شهرک شهید رجائی
 • تلفن مستقیم، نمابر ……….. ۴۶۲۰۲۴۰۰
 • فرابری داده ها ……… ۴۶۲۰۲۱۳۵
 • تلفنخانه ……… ۴۶۲۰۲۰۶۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر سمیرم

 • سمیرم، شعبه تأمین ‌اجتماعی
 • تلفن مستقیم ………….. ۵۳۲۲۲۰۰۹
 • نمابر …………. ۵۳۲۲۲۰۳۰
 • معاون اداری و مالی………… ۵۳۶۶۱۵۲۶
 • نامنویسی ……….. ۵۳۶۶۱۵۲۷
 • درآمد ………. ۵۳۶۶۲۰۰۸
 • مالی ………… ۵۳۶۶۱۵۲۶
 • مستمری، فرابری داده ها ………… ۵۳۶۶۳۶۰۰
 • تلفنخانه ……….. ۵۳۶۶۳۳۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  خور و بیابنک

 • خور و بیابانک، خیابان امامزاده سید، جنب بانک ملی
 • تلفن مستقیم ……… ۴۶۳۲۳۳۵۳
 • نمابر ……… ۴۶۳۲۳۳۵۳
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها …….. ۴۶۳۲۲۴۸۶
 • درآمد، بازرسی ……….. ۴۶۳۲۲۴۸۶
 • مالی، اداری، اجراییات …………. ۴۶۳۲۴۸۸۵
 • فرابری داده ها ………… ۴۶۳۲۳۳۵۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر دولت آباد

 • دولت آباد، بلوار طالقانی، چهارراه اباذر
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۵۸۵۰۸۰۰
 • نمابر ………….. ۴-۴۵۸۵۰۸۰۱
 • نامنویسی ………… داخلی ۶
 • درآمد ……… ۴۵۸۵۰۸۰۵
 • بیمه شدگان ……… داخلی ۵
 • مالی ………….. داخلی ۱
 • مستمری ها ……… ۴۵۸۵۰۸۰۷
 • فرابری داده ها …………. ۴۵۸۵۰۸۰۳
 • بازرسی ……… داخلی ۴
 • اداری …………. داخلی ۱
 • اجراییات ………… ۴۵۸۵۰۸۰۶
 • تلفنخانه ………… ۴- ۴۵۸۵۰۸۰۱، ۴۵۸۵۰۰۴۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  تیران و کرون

 • تیران و کرون، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی اداره برق
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۲۲۲۴۸۸۳
 • نمابر ……….. ۴۲۲۲۵۴۵۳
 • فرابری داده ها …….. ۴۲۲۲۵۷۵۲
 • اجراییات …………. ۴۲۲۲۸۹۸۸
 • تلفنخانه …………. ۴۲۲۲۴۰۰۳، ۴۲۲۲۰۶۶۳، ۴۲۲۲۵۵۸۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  هرند

 • هرند، بلوار شهید آقابابائی
 • تلفن مستقیم ……….. ۴۶۴۰۳۲۷۵
 • نمابر ……….. ۴۶۴۰۳۰۰۳
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……… ۴۶۴۰۳۰۰۴
 • درآمد، بازرسی، اجراییات ………. ۴۶۴۰۳۰۷۵
 • مالی، اداری، فرابری داده ها …….. ۴۶۴۰۳۵۰۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  رهنان

 • رهنان، خیابان شریف شرقی
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۳۴۲۸۰۰
 • نمابر ………. ۳۳۳۱۸۳۶۵
 • فرابری داده ها ………… ۳۳۳۱۸۳۶۷
 • اداری ………. ۳۳۳۲۸۹۷۰
 • تلفنخانه ……… ۳۳۳۱۲۱۶۴، ۳۳۳۳۷۸۷۸،۳۳۳۲۸۹۸۰، ۳۳۳۴۲۹۰۰، ۳۳۳۱۸۳۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  کوهپایه

 • کوهپایه، خیابان طالقانی
 • تلفن مستقیم ………… ۴۶۴۲۴۰۹۲
 • نمابر ……….. ۴۶۴۲۲۷۹۳
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ………. ۴۶۴۲۲۲۲۵
 • درآمد، بازرسی، اجراییات ………. ۴۶۴۲۴۱۳۷
 • مالی، اداری ……… ۴۶۴۲۲۳۳۲
 • فرابری داده ها …….. ۴۶۴۲۲۹۴۱
 • تلفنخانه ………… ۴۶۴۲۲۲۲۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دهق

 • دهق، بلوار ولیعصر(ع)
 • تلفن مستقیم ………. ۴۲۴۰۳۴۴۸
 • نمابر ………. ۴۲۲۷۲۷۴۸
 • نامنویسی ……… ۴۲۲۷۴۰۰۷۰
 • درآمد، مالی، اداری، اجراییات …………. ۴۲۲۷۳۱۰۰
 • بیمه شدگان، مستمری ها، بازرسی ………….. ۴۲۲۷۴۰۶۰
 • فرابری داده ها ………… ۴۲۲۷۳۴۴۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  خوانسار

 • خوانسار، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بانک ملی
 • تلفن مستقیم ………… ۵۷۷۷۱۸۰۰
 • نمابر ……….. ۵۷۷۷۳۲۰۰
 • نامنویسی ………… داخلی ۲
 • درآمد ………. داخلی ۸
 • بیمه شدگان …….. داخلی ۳
 • مالی ……… ۵۷۷۷۲۷۷۳
 • مستمری ها ……….. داخلی ۳
 • فرابری داده ها ………… ۵۷۷۷۱۷۸۲
 • بازرسی ……… داخلی ۸
 • اداری ………… داخلی ۴
 • اجراییات ………. ۵۷۷۷۴۸۴۰
 • تلفنخانه ………… ۵۷۷۷۳۰۲۰، ۵۷۷۷۲۱۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  نطنز

 • نطنز، خیابان ۱۷ شهریور
 • تلفن مستقیم، نمابر ………… ۵۴۲۲۲۹۲۱
 • نامنویسی، اداری ……….. ۵۴۲۲۲۱۵۱
 • درآمد، بازرسی، اجراییات ………. ۵۴۲۲۶۵۶۴
 • بیمه شدگان ……… ۵۴۲۲۸۱۶۶
 • مالی ………. ۵۴۲۲۴۴۷۸
 • فرابری داده ها ………….. ۵۴۲۲۴۶۲۲
 • اجراییات ………… ۵۴۲۲۶۵۶۴
 • تلفنخانه ……… ۵۴۲۲۲۱۵۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  اردستان

 • اردستان، میدان انقلاب، خیابان شهید مدرس
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۴۲۴۸۲۷۰
 • نمابر ……… (داخلی ۰) ۵۴۲۴۴۰۷۴
 • نامنویسی، درآمد، بازرسی ……… داخلی ۷
 • بیمه شدگان …….. داخلی ۴
 • مالی …………. داخلی ۹
 • مستمری ها ……….. داخلی ۵
 • فرابری داده ها …………. ۵۴۲۴۴۰۶۴
 • اداری، اجراییات ………… داخلی ۱
 • تلفنخانه ………….. ۵۴۲۴۲۰۶۰،۵۴۲۴۴۰۷۳، ۵۴۲۴۴۰۶۲، ۵۴۲۴۴۰۶۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  آران و بیدگل

 • آران و بیدگل، بلوار آیت اله عاملی
 • تلفن مستقیم ……….. ۵۴۷۵۲۵۱۰
 • نمابر ……….. ۵۴۷۵۲۵۰۰
 • معاون اداری و مالی …….. ۵۴۷۵۳۰۴۳
 • نامنویسی ………. ۵۴۷۵۲۵۰۶
 • درآمد ……… ۵۴۷۵۴۹۷۲
 • مالی ……….. ۵۴۷۵۲۵۰۷
 • مستمری ها ………. ۵۴۷۵۴۹۷۱
 • فرابری داده ها …………. ۵۴۷۵۲۵۰۵
 • بازرسی …………. ۵۴۷۵۴۹۷۳
 • اجراییات ………… ۵۴۷۵۲۵۰۴
 • تلفنخانه …….. ۳-۵۴۷۵۲۵۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دُرچه

 • دُرچه، خیابان آیت اله درچه ای، جنب تربیت بدنی
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۷۵۵۶۰۰
 • نمابر ……….. ۳۳۷۵۵۶۰۰
 • درآمد، اجراییات …………. ۳۳۷۶۶۴۴۴
 • مالی …….. ۳۳۷۵۷۷۷۴
 • فرابری داده ها ………… ۳۳۷۵۸۰۰۴
 • نمابر اداری …….. ۳۳۷۶۴۶۶۶
 • تلفنخانه ………. ۳۳۷۵۸۰۰۳، ۳-۳۳۷۶۸۸۸۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  بادرود

 • بادرود، خیابان ۱۷ شهریور
 • تلفن مستقیم ………. ۵۴۳۴۹۰۵۷
 • نمابر …….. ۵۴۳۴۴۷۵۸
 • نامنویسی، بیمه شدگان ……… ۵۴۳۴۴۷۵۷
 • درآمد ……… ۵۴۳۴۹۰۵۸
 • مالی ………. ۵۴۳۴۸۶۶۶
 • فرابری داده ها ……….. ۵۴۳۴۸۶۴۶
 • بازرسی ………….. ۵۴۳۴۹۰۵۸
 • اداری ……… ۵۴۳۴۸۶۴۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  دهاقان

 • دهاقان، بلوار گلستان، خیابان حافظ، بالاتر از دادگستری، کدپستی ۸۶۴۱۷۲۱۱۱۱
 • تلفن مستقیم ………. ۵۳۳۳۷۴۰۰
 • نمابر ………. ۵۳۳۳۷۴۰۱
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ………….. ۵۳۳۳۷۴۰۲
 • درآمد، مالی، بازرسی …….. ۵۳۳۳۷۴۱۳
 • فرابری داده ها ……….. ۵۳۳۳۷۴۰۳
 • اداری …….. ۵۳۳۳۷۴۴۳
 • اجراییات ……….. ۵۳۳۳۷۴۰۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  علویجه

 • علویجه، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم …….. ۴۲۴۱۲۰۱۰
 • نمابر …………. ۴۲۴۱۲۰۰۸
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ………. ۴۲۴۱۲۰۰۸
 • درآمد، بازرسی، اجراییات …………. ۴۲۴۱۲۰۰۹
 • مالی، اداری، فرابری داده ها ……….. ۴۲۴۱۲۶۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  نیک آباد

 • نیک آباد، بلوار امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم …………. ۴۶۶۲۳۹۰۰
 • نمابر ………… ۴۶۶۲۲۸۳۱
 • نامنویسی، بیمه شدگان، مستمری ها ……… ۴۶۶۲۳۰۳۱
 • درآمد، اجراییات ……… ۴۶۶۲۳۸۱۵
 • مالی، بازرسی ………….. ۴۶۶۲۲۵۲۶
 • فرابری داده ها ………….. ۴۶۶۲۳۸۹۹
 • اداری ………… ۴۶۶۲۳۰۳۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  ورزنه

 • اصفهان، بخش بن رود، ورزنه، شهرک امام جعفر صادق(ع)، خیابان ساحل، ابتدای خیابان توکل
 • تلفن مستقیم ……… ۴۶۴۸۵۳۷۷
 • نمابر …….. ۴۶۴۸۵۳۸۸
 • تلفنخانه …………. ۴۶۴۸۲۳۹۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر  ایران کوه

 • اصفهان، شهر تیربکران، خیابان شهید مطهری، جنب بانک سپه
 • تلفن مستقیم …………. ۳۷۲۲۶۰۶۰
 • نمابر ………… ۳۷۲۲۶۰۶۰

کارگزاری ۶۶  بیمه تامین اجتماعی …….. ۳۴۶۵۷۴۳۳ – ۳۴۶۵۷۵۵۹

برای دیدن منبع اطلاعات فوق اینجا را کلیک نمائید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با تبلیغات در سایت ما و اینترنت بیشتر دیده شوید.