بیمه سرمد مشهد

refigh

12 April 2020

بیمه سرمد مشهد


بیمه سرمد مشهد

امروز تیم شیرازیاب می‌خواهد مراکز بیمه سرمد مشهد را به همراه آدرس و شماره تماس آن‌ها در اختیار شما عزیزیان قرار دهد. تیم شیرازیاب پیشاپیش از همراهی شما سپاس گزار است.

بیمه سرمد مشهد

بیمه سرمد مشهد

نمایندگی بیمه سرمد در مشهد

ردیف عنوان نوع مرکز استان / شهر

ادرس و شماره تلفن بیمه سرمد مشهد

2 سید جواد شاکری خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6016مسئول مرکز: سید جواد شاکریتلفن: 16025440 – 051تلفن همراه: 09151111907نمابر: 05116025440پست الکترونیک: [email protected]
3 علی دهقانی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6017مسئول مرکز: علی دهقانیتلفن: 19416355 – 051تلفن همراه: 09151110548پست الکترونیک: [email protected]
4 حمید رضا باستان خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6018مسئول مرکز: حمید رضا باستانتلفن: 16097536 – 051تلفن همراه: 09188835314پست الکترونیک: [email protected]
5 دامن کشان خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6019مسئول مرکز: دامن کشانتلفن: 18843923 – 051تلفن همراه: 09151030017پست الکترونیک: [email protected]
6 مجید عارفخانی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6020مسئول مرکز: مجید عارفخانیتلفن: 18841066 – 051تلفن همراه: 09153136285پست الکترونیک: [email protected]
7 آیت تقوی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6021مسئول مرکز: آیت تقویتلفن: 16210833 – 051تلفن همراه: 09187175639پست الکترونیک: [email protected]
8 محمد رضا بیرجندی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6022مسئول مرکز: محمد رضا بیرجندیتلفن: 16097865 – 051تلفن همراه: 09188849178پست الکترونیک: [email protected]
9 علیرضا موسوی زرگر خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6024مسئول مرکز: علیرضا موسوی زرگرتلفن: 13650653 – 051تلفن همراه: 09373491098پست الکترونیک: [email protected]
10 فرید مختاری خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6025مسئول مرکز: فرید مختاریتلفن: 16015386 – 051تلفن همراه: 09151089215پست الکترونیک: [email protected]https://citybin.ir/shiz/wp-content/uploads/2020/03/1.gifاگر دوست دارید شما یا کسب و کارتان، مثل: بیمه سرمد مشهد در گوگل و اینترنت دیده شود.

اینجا کلیک کنید.گلشرکت بیمه سرمد شعبه مشهد

ردیف عنوان نوع مرکز استان / شهر ادرس و شماره تلفن بیمه سرمد مشهد
11 فرید مختاری خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6025مسئول مرکز: فرید مختاریتلفن: 16015386 – 051تلفن همراه: 09151089215پست الکترونیک: [email protected]
12 حمید بقائی کردیانی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6026مسئول مرکز: حمید بقائی کردیانیتلفن: 37412226 – 051تلفن همراه: 09153283684پست الکترونیک: [email protected]
13 قاسم صلواتی شادمهری خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6027مسئول مرکز: قاسم صلواتی شادمهریتلفن: 36622290 – 051تلفن همراه: 09151063264پست الکترونیک: [email protected]
14 کبری سجادی نژاد خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6028مسئول مرکز: کبری سجادی نژادتلفن همراه: 09189945696پست الکترونیک: [email protected]
15 وحید قناد خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6029مسئول مرکز: وحید قنادتلفن: 36215565 – 051تلفن همراه: 09154422080پست الکترونیک: [email protected]
16 علیرضا امیدوار تهرانی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6033مسئول مرکز: علیرضا امیدوار تهرانیتلفن: 38537967 – 051تلفن همراه: 09151824222نمابر: 05138537967پست الکترونیک: [email protected]
17 علی پریشان ملائی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6035مسئول مرکز: علی پریشان ملائیتلفن: 37284857 – 051تلفن همراه: 09153176014نمابر: 7284857پست الکترونیک: [email protected]
18 مژگان طالبی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6037مسئول مرکز: مژگان طالبیتلفن: 36071471 – 051تلفن همراه: 09153000394پست الکترونیک: [email protected]
19 جواد شهری خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6039مسئول مرکز: جواد شهریتلفن: 37585245 – 051تلفن همراه: 09355115639پست الکترونیک: [email protected]
20 سید رضا سیدی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6041مسئول مرکز: سید رضا سیدیتلفن: 36074521 – 051تلفن همراه: 09153771003پست الکترونیک: [email protected]

بیمه سرمد در مشهد

 

بیشتر بدان  لیست بیمه sos شیراز
ردیف عنوان نوع مرکز استان / شهر ادرس و شماره تلفن بیمه سرمد مشهد
21 داریوش قربانی صباغ خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6051مسئول مرکز: داریوش قربانی صباغتلفن: 54823218 – 051تلفن همراه: 09369862538پست الکترونیک: [email protected]
22 عاطفه بخشنده فر خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6082مسئول مرکز: عاطفه بخشنده فرتلفن: 36063888 – 051تلفن همراه: 09159851563پست الکترونیک: [email protected]
23 حسین حسینی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6267مسئول مرکز: حسین حسینیتلفن: 37576456 – 051تلفن همراه: 09153181668پست الکترونیک: [email protected]
24 مرضیه عبدالرحیمی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6235مسئول مرکز: مرضیه عبدالرحیمیتلفن: 38524644 – 051تلفن همراه: 09159142440پست الکترونیک: [email protected]
25 فرج اله شایگان فرد خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6234مسئول مرکز: فرج اله شایگان فردتلفن: 38699185 – 051تلفن همراه: 09352261988پست الکترونیک: [email protected]
26 رضا مهدی زاده خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6197مسئول مرکز: رضا مهدی زادهتلفن: 36220449 – 051تلفن همراه: 09151038398پست الکترونیک: [email protected]
27 بیتا دلبری خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6187مسئول مرکز: بیتا دلبریتلفن: 36032191 – 051تلفن همراه: 09150572747پست الکترونیک: [email protected]
28 مجتبی هادیان حقیقی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6173مسئول مرکز: مجتبی هادیان حقیقیتلفن: 36060153 – 051تلفن همراه: 09158916500پست الکترونیک: [email protected]
29 داوود مشتاقی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6153مسئول مرکز: داوود مشتاقیتلفن: 35019035 – 051تلفن همراه: 09214172789پست الکترونیک: [email protected]
30 حامد امیرخانی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6387مسئول مرکز: حامد امیرخانیتلفن: 38839582 – 051تلفن همراه: 09155201957پست الکترونیک: [email protected]

 

بیشتر بدان  بیمه پاسارگاد اصفهان شعب

ادرس و شماره تلفن بیمه سرمد مشهد

ردیف عنوان نوع مرکز استان / شهر ادرس و شماره تلفن بیمه سرمد مشهد
31 سیده سمیرا رسولی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6400مسئول مرکز: سیده سمیرا رسولیتلفن: 38471401 – 051تلفن همراه: 09355633320پست الکترونیک: [email protected]
32 امیر علی داودی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6438مسئول مرکز: امیر علی داودیتلفن: 38666813 – 051تلفن همراه: 09152433981پست الکترونیک: [email protected]
33 رضا قاسمی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6454مسئول مرکز: رضا قاسمیتلفن: 38412375 – 051تلفن همراه: 09355805640پست الکترونیک: [email protected]
34 مجید قاسمیان مقدم خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6457مسئول مرکز: مجید قاسمیان مقدمتلفن: 38712078 – 051تلفن همراه: 09155072096پست الکترونیک: [email protected]
35 روح اله توسلی منش خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6654مسئول مرکز: روح اله توسلی منشتلفن: 38479690 – 051تلفن همراه: 09371879568نمابر: 02143954968
36 مجید وطن خواه خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6655مسئول مرکز: مجید وطن خواهتلفن: 38479690 – 051تلفن همراه: 09151194730نمابر: 05138479691
37 حمید قلعه نوئی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6656مسئول مرکز: حمید قلعه نوئیتلفن: 38479690 – 051تلفن همراه: 09155205331نمابر: 05138479691
38 سید هادی مرتضائی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6657مسئول مرکز: سید هادی مرتضائیتلفن: 38479690 – 051تلفن همراه: 09158226477نمابر: 05138479691
39 جواد پیرزاده مقدم خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6658مسئول مرکز: جواد پیرزاده مقدمتلفن: 38479690 – 051تلفن همراه: 09153758721نمابر: 05138479691
40 حجت موسوی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6659مسئول مرکز: حجت موسویتلفن: 38479690 – 051تلفن همراه: 09158803192نمابر: 05138479691

بیمه تکمیلی سرمد مشهد

ردیف عنوان نوع مرکز استان / شهر ادرس و شماره تلفن بیمه سرمد مشهد
41 سید علی اکبر موسوی خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6662مسئول مرکز: سید علی اکبر موسویتلفن: 38479690 – 051تلفن همراه: 09159515617نمابر: 05138479691پست الکترونیک: [email protected]
42 شیوا فرزین خراسان رضوی / مشهد کد مرکز: 6674مسئول مرکز: شیوا فرزینتلفن: 36038993 – 051تلفن همراه: 09155193238پست الکترونیک: [email protected]
43 شروین شاهوزی پور خراسان رضوی / نیشابور کد مرکز: 6281مسئول مرکز: شروین شاهوزی پورتلفن: 42217172 – 051تلفن همراه: 09153437968پست الکترونیک: [email protected]
44 نازنین بختیار خراسان رضوی / چناران کد مرکز: 6052مسئول مرکز: نازنین بختیارتلفن: 33897953 – 051تلفن همراه: 09157629605پست الکترونیک: [email protected]

از پست های دیگر شیرازیاب دیدن بفرمایید:

بیشتر بدان  نمایندگی بیمه سامان در کرج

0 نظر

بیمه
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در اینترنت بیشتر دیده شو
لیست بیمه خدمات درمانی شیراز خیابان وصال x بخوانید...